Op 27 augustus viert Zuidwolde het feest van Bommen Berend op een wel heel bijzondere manier. Met een ‘boeskoolfeest’ keren de dorpsbewoners voor even terug naar een boerenverleden waar ook het vroegere gehucht Beijum deel van uitmaakte.

De zware kleigrond in Zuidwolde en Beijum was uitstekend geschikt voor de verbouw van groenten die boven de grond tot wasdom komen, zoals ‘boes-’ of ‘sluitkolen’: vooral witte kool, maar ook rode-, Savoie-, spits en bloemkool.

Die teelt begon in Zuidwolde en Beijum in het midden van de 19e eeuw. De boeren brachten de kolen zelf met paard en wagen naar de markt in Groningen; ook verkochten ze direct vanaf het land (zomer) of vanuit hun koolschuren (winter).

In Zuidwolde herinnert een standbeeld van een bukkende boeskoolboer aan dit landbouwverleden.

Op 27 augustus wordt ook het boekje ‘Boeskool’ gepresenteerd. Daarin is een fiets- en wandelroute langs de vroegere boeskoolvelden opgenomen. Bezoekers kunnen op die dag het boekje gratis bemachtigen.

Bekijk ook de pagina: Boeskoolboeren op de kiek
De volgende informatie kun je downloaden:
– pagina 9 van de 
Regiokrant Groningen van 24 maart 2014.
pagina’s 74-76 en 108-109 uit het geschiedenisboek over Beijum:
  Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum.
  Uitgeverij Leander, 2012 en 2014 (2e druk).