Een zomerse Heerdstee

Schoolmeester Rijkens bezoekt boer Oosterhuis

Halverwege de 19e eeuw wandelt schoolmeester Jan Gerrit Rijkens uit Leens over het Laantje in Beijum. Zo heette toen de Beijumerweg.
Het regent, hij zoekt een plek om te schuilen. Vlakbij staat een boerderij. Boer Oosterhuis heet hem van harte welkom en biedt hem eten en drinken aan (“eenige verversching, door ene gulle hand toegebragt”). Als het droog genoeg is, lopen ze samen door de omgeving.
Boer Oosterhuis laat minstens vijfentwintig heuveltjes (“steenklipjes”) aan Rijkens zien. Die lagen vlakbij de Zuidwending en waar nu de Munsterheerd staat. Hij vraagt zich af of daar vroeger mensen gewoond hebben.

Een boerderij onder de school?

De boerderij van Oosterhuis stond waar nu de Bentismaheerd ligt, ongeveer op de plek waar basisschool De Heerdstee staat. Toen ze deze school bouwden (1982), stond de boerderij van Oosterhuis er al lang niet meer.

Zijn ‘heerdstee’ (Gronings/Friese naam voor boerderij) was al in de 19e eeuw gesloopt en opnieuw opgebouwd aan de andere kant van het Laantje (= Beijumerweg), waar je de achterkant ziet met twee grote schuren. 

 

Boerderij van Arjan de Jager

Daar heeft heel lang een grote boerderij met woonhuis en serre gestaan. Veel Beijumers hebben die nog gekend. Van 1977 tot ergens in 1982 was de boerderij van Arjan de Jager (de laatste huurder) een archeologisch monument. Ook stond de boerderij bekend als de boerderij van Zomerman. Fibo Zomerman was de voorlaatste huurder.

Gezondheidscentrum Beijum zou ik de boerderij komen, maar dat werd te duur, omdat de boerderij in slechte staat verkeerde. 

Foto (tweede helft tachtiger jaren): Het is volop zomer. De juf spuit de kinderen nat, zo warm is het. Je mag gewoon in je zwemkleren op het schoolplein spelen. 

Op de achtergrond zie je de achterkant van een grote boerderij. Dat is Beijumerweg 22. Daar staat nu een kinderopvang en Gezondheidscentrum Beijum.

Achter deze boerderij is de school gebouwd.
In 1982 is hier basisschool De Heerdstee gebouwd.
Nu staat hier het Gezondheidscentrum Beijum.