BEIJUM

Van boerendorp tot stadswijk
Beijum behoort vanaf 1969 bij de gemeente Groningen, daarvoor deels bij de gemeente Bedum en deels bij de gemeente Noorddijk. De grens tussen die twee gemeenten werd gevormd door de Zuidwending. Die loopt nog steeds dwars door Beijum, zij het dat het vroeger een vrij onbetekende sloot was, maar bij de bouw van de moderne wijk flink is verbreed.
Voordat de moderne wijk werd gebouwd, was Beijum een boerendorp, dat door weilanden van de stad Groningen was gescheiden. Dat was lange tijd ook nog het geval met de wijk Beijum. Daar kwam een eind aan toen de wijk De Hunze werd gebouwd.
Het dorp Beijum bestond uit boerderijen en arbeiderswoningen langs de oude Beijumerweg. Die loopt nog steeds dwars door de wijk en voelt ook nu nog  de ruggegraat van Beijum. Het is in gebruik als fietspad en loopt van Zuidwolde via Beijum door De Hunze. 

De Beijumerweg eindigde vroeger bij de Walfridusbrug. Die lag over het Boterdiep en via die brug kwam je in het dorp Noorderhoogebrug terecht. Aan deze kant van de brug hebben lange tijd kalkovens gestaan, aan de overkant de molen van Noorderhoogebrug. Vervolgens kon je via de brug over het Van Starkenborghkanaal de stad bereiken. 

Naar: Boeskoolfeest Zuidwolde 2022

Beijum, knooppunt van stad en platteland
Eind jaren ’70 vond de overgang plaats van boerendorp naar moderne stadswijk. In 1977 werd de eerste paal geslagen. In 1978 betrokken de eerste gezinnen hun woning, in de  Fossemaheerd, enthousiast toegesproken door de toenmalige wethouders Max van den Berg en Jacques Wallage. 
Beijum moest je het gevoel geven in een dorp op het platteland te wonen, maar tegelijk op steenworp afstand van de stad. In een kwartier moest je naar de Grote Markt kunnen fietsen!

Naar de pagina: Landelijk Beijum
(test QR-code met mobiel)

Beijum moest een groene wijk worden met respect voor wat er al was.
Het werd de groenste wijk van Groningen. Er werd zelfs een fietspad omgelegd om een bestaande boom te beschermen.
Deze treures in de Appelhof (Framaheerd) houdt het – zij het met enige moeite – nog steeds vol.

Beijum moest ook een rode wijk worden, een woonwijk waar geen beton te zien valt, maar alleen baksteen. 
Dat is voor het meerendeel ook gelukt.

Beijumboek
In 2012 is de eerste druk verschenen van het boek over de geschiedenis van Beijum:

Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum (2e druk 2014).
ISBN 978-94-91181-04-7. Eindredactie: Jaap van Leeuwen.

Klik op onderstaande links voor pdf’s van het eerste en laatste hoofdstuk.
Hoofdstuk 16 uit het Beijumboek: Bouwen aan de toekomst (2014).
Hoofdstuk 1 uit het Beijumboek: Beijum verkennen (2014).

Zit er een boerderij onder basisschool De Heerdstee? Lees het hier!