Geschiedenis

BEIJUM

Van boerendorp tot stadswijk
Beijum behoort nu bij de stad en gemeente Groningen. Ooit was het een boerendorp buiten de stad, deels gemeente Bedum, deels gemeente Noorddijk. Het bestond uit boerderijen en arbeiderswoningen langs de oude Beijumerweg. Dat is nu een fietspad van Zuidwolde dwars door Beijum en De Hunze  richting Noorderhoogebrug.

Beijum, knooppunt van stad en platteland
Eind jaren ’70 vond de overgang plaats van boerendorp naar moderne stadswijk. In 1977 werd de eerste paal geslagen en in 1978 kwamen de eerste wijkbewoners. Beijum moest het gevoel geven in een dorp op het platteland te wonen, maar tegelijk op steenworp afstand van de stad. In een kwartier moest je naar de Grote Markt kunnen fietsen. 

Beijum moest een groene wijk worden met respect voor wat er al was. Het werd de groenste wijk van Groningen.
Er werd zelfs een fietspad omgelegd om een bestaande boom te beschermen.

Beijum moest ook een rode wijk worden, een woonwijk waar geen beton te zien valt, maar alleen baksteen.

Lees Hoofdstuk 16 uit het Beijumboek: Bouwen aan de toekomst (2014).

Lees Hoofdstuk 1 uit het Beijumboek: Beijum verkennen (2014).